26 đường số 6 Khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Ý kiến của quý khách là nền tảng cho chúng tôi cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi luôn trân trọng ý kiến của quý khách đã góp phần vào sự phát triển bền vững của HINTAS. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại thông tin tại đây.

Liên hệ với chúng tôi